Sommer 2023

Sommer 2023

Det er ved at være ferietid i Lægehuset.

Derfor er der et
begrænset antal tider til rådighed, og det kan blive nødvendigt at prioritere
akut sygdom frem for øvrige problemer.

Ved behov for en
akut-tid, skal du ringe til os kl. 8.00-8.30, her får du en vurdering og
eventuel en akut tid.

I hele ferieperioden
er der begrænset mulighed for at bestille tid til faste kontroller herunder
årskontrol, attester, samt børneundersøgelser, med undtagelse af 5 ugers
børneundersøgelse, som kan bestilles pr telefon.