Attester

Der findes flere former for attester, som udfyldes af lægen. Det gælder for alle attester, der indeholder personlig information om dig, at du selv skal give samtykke til at lægen skriver attesten.

Attester og lægeerklæringer er lægelige dokumenter af meget varierende omfang og indhold. Attester forekommer fra offentlige myndigheder, forsikring- og pensionsselskaber, arbejdsgivere og mange andre. Der skal altid aftales tid til attestarbejde og det skal foregå ved telefonisktil vores sekretærer.

Da der er et  stort antal meget forskellige attester, er det vigtigt, at vi får tilstrækkelige oplysninger om hvilken attest det drejer sig om. Hav derfor altid attesten foran dig når du bestiller tid.

Her nævnes de hyppigste attester.

Kommunale attester

Indhentes og betales af kommunen. Ofte ifm. med sygefravær og pensionssager.

Forsikringsattester

Indhentes af forsikringsselskabet ifm. skadesager eller afbestilling af rejser. Betales enten af selskabet eller af dig.

Attest ved sygefravær

Forlanges ofte af arbejdsgiver ifm. sygdom. Der findes aktuelt to typer attester, “Mulighedserkæringen” samt en friattest. Begge attester kræver, at du møder op til konsultation hos lægen. Attesten betales af arbejdsgiver og anmodningen herfra skal være skriftlig. Se dokumentet “Lægeattest ved sygefravær” i menuen til højre, der er udformet som en vejledning til din arbejdsgiver. Ofte har arbejdsgiver ikke overblik over, hvilken attest som er hensigtsmæssig, og i så fald kan dokumentet fremsendes.

Attest ved graviditet og flyrejse

Ved en ukompliceret graviditet må du gerne flyve indtil 2 uger før termin. Ofte forlanger flyselskabet en lægeattest fra 8-4 uger før termin og rejsen må ikke vare over 4 timer. Mellemlandinger er ok. Ved flerfoldsgraviditeter kræves lægelig attestation fra 12 uger før termin. Der kan være forskellige regler fra selskab til selskab, og det anbefales, at man undersøger hvilke regler der er i det specifikke selskab. Attesten betales af den gravide.

Kørekortattest

Forlanges ifm. erhvervelse eller fornyelse af kørekort. Betales af patienten. Husk at medbringe et pasfoto!

Motorattest/kørekortsattest

Ifølge lovgivningen skal alle forud for erhvervelse af kørekort have udfærdiget en motorattest hos deres egen læge.

Desuden skal alle når de fylder 75 år have lavet en motorattest.

Derefter skal attesten fornyes hvert 2. år til man fylder 80 år.

Fra man fylder 80 år skal der laves en attest hvert år.

I attesten vurderer vi, om dit helbred har betydning for din evne til at føre et motorkøretøj. Husk et godkendt billede.

Du skal bestille en tid til attesten enten telefonisk på eller ved at logge på via Selvbetjening.

Husk at du skal være hos os minimum 10 minutter før den aftalte tid, da du selv skal udfylde første side af attesten hos os.

Attesten fås ved henvendelse til sekretærerne.

Husk også at medbringe et billede. Prisen er 520,00 kr incl moms.