Attester

Attester

Der findes flere former for attester, som udfyldes af lægen. Det gælder for alle attester, der indeholder personlig information om dig, at du selv skal give samtykke til at lægen skriver attesten.

Attester og lægeerklæringer er lægelige dokumenter af meget varierende omfang og indhold. Attester forekommer fra offentlige myndigheder, forsikring- og pensionsselskaber, arbejdsgivere og mange andre. Der skal altid aftales tid til attestarbejde og det skal foregå telefonisk ved vores sekretærer.

Da der er et stort antal meget forskellige attester, er det vigtigt, at vi får tilstrækkelige oplysninger om hvilken attest det drejer sig om. Hav derfor altid attesten foran dig når du bestiller tid.

Her nævnes de hyppigste attester.

Kommunale attester

Indhentes og betales af kommunen. Ofte ifm. med sygefravær og pensionssager.

Forsikringsattester

Indhentes af forsikringsselskabet ifm. skadesager eller afbestilling af rejser. Betales enten af selskabet eller af dig.

Attest ved sygefravær

Forlanges ofte af arbejdsgiver ifm. sygdom. I forbindelse med længerevarende sygdom udfærdiges typisk en mulighedserklæring mellem arbejdsgiver og dig, som efterfølgende attesteres hos lægen.
Der er også mulighed for en friattest ved kortvarende sygdom. Til begge attester kræver det du møder op til konsultation hos lægen.

Betaling

Det er arbejdsgiver der rekvirerer attesten, og dermed også som udgangspunkt arbejdsgiver der betaler. Du kan blive bedt om, at betale attesten efter udfyldelse ved lægen, men du får kvittering med til arbejdsgiver, så denne kan tilbagebetale.

Ansøgning om enkelttilskud

Ønsker du ansøgning om enkelttilskud til medicin, kræver det konsultation ved læge, og der er egenbetaling på denne konsultation. Book derfor en tid, "konsultation ved læge"
Prisen vil være 500 kr.

Attest ved graviditet og flyrejse

Ved en ukompliceret graviditet må du gerne flyve indtil 2 uger før termin. Ofte forlanger flyselskabet en lægeattest fra 8-4 uger før termin og rejsen må ikke vare over 4 timer. Mellemlandinger er ok. Ved flerfoldsgraviditeter kræves lægelig attestation fra 12 uger før termin. Der kan være forskellige regler fra selskab til selskab, og det anbefales, at man undersøger hvilke regler der er i det specifikke selskab. Attesten betales af den gravide.

Kørekortattest/Motorattest

Ifølge lovgivningen skal alle forud for erhvervelse eller fornyelse af kørekort have udfærdiget en motorattest hos deres egen læge.

Desuden skal alle når de fylder 75 år have lavet en motorattest.
Derefter skal attesten fornyes hvert 2. år til man fylder 80 år.
Fra man fylder 80 år skal der laves en attest hvert år.

I attesten vurderer vi, om dit helbred har betydning for din evne til at føre et motorkøretøj.

Husk at du skal være hos os minimum 10 minutter før den aftalte tid, da du selv skal udfylde første side af attesten hos os.

Du kan selv bestille tid til attest online eller telefonisk.

Priser er 520 kr inkl. moms