Konsultation

Rammer for konsultation

Konsultation foregår efter forudgående aftale ved tidsbestilling

 • Til en konsultation afsættes 10-15 minutter, inkl. tid til journalføring m.v.
 • I særlige tilfælde, f. eks. ved konsultation om problemstillinger af psykisk karakter eller ved forebyggende børne- og graviditetsundersøgelser samt forsikringsattester, afsættes længere tid.

Ved en konsultation

 • Der er afsat 10-15 minutter til en konsultation. Tiden inkluderer skrivning af journalnotat, receptudstedelse, henvisning o.s.v. Det er derfor vigtigt, at de problemer der rejses under konsultationen kan klares indenfor denne tidsramme. Prioriter derfor det vigtigste, og vær forberedt på, at lægen kan bestemme, at der må aftales en ny tid, hvis tidsrammen ikke kan holde.
 • Har du behov for lægehjælp til flere forskellige helbredsproblemer, kan det være en god ide, at aftale en selvstændig konsultation til hver af dem.

Disse retningslinjer

Er valgt for at undgå ventetid for de resterende patienter, samt for at sikre, at der er tid og fokus til at komme tilfredsstillende til bunds i ethvert helbredsproblem.

Sygebesøg

 • Foretages når lægelige eller praktiske forhold gør det nødvendigt.
 • Der aflægges således som udgangspunkt ikke sygebesøg pga. problemer med at komme frem til klinikken som følge af besværlig eller dyr transport og lign.

Henvisning

 • til sygehus, speciallæger, fysioterapeut m.v. foretages kun ved personlig kontakt ved en konsultation.

Medicinordination

 • foretages kun ved personlig kontakt med enkelte undtagelser.
 • Undtaget herfra er f.eks. genordination af fast medicin
 • Afhængighedsskabende medicin, som f. eks. sovemedicin, kan uanset fast anvendelse kun udskrives ved personlig kontakt.

Afbud

 • Husk at melde afbud, hvis du ikke kommer til en aftalt konsultation. Så kan andre patienter få glæde af den ledige tid.